Henkilötietolaki (523/1999) 10 § / Päivitetty 24.5.2018 vastaamaan GDPR-tietosuoja-asetusta

Rekisterinpitäjä

 • Suomen Turvakauppa Oy
 • Asessorinkatu 13
 • 20780 Kaarina
 • Y-tunnus 2175235-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

 • Suomen Turvakauppa Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimituksen, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista sijaitsee Suomen Turvakauppa Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, yrityksen tiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, IP-osoite, selain- ja laitetiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutukset

 • Suomen Turvakauppa Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
 • Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietojasi toimitetaan seuraaville yrityksille:
  • Kuljetusliikkeet ja mahdolliset muut tuotteiden kuljettamiseen osallistuvat yritykset mm. ohjelmistojen tarjoajat
  • Maksupalvelujen tarjoajat silloin kun  (Maksuturva)
  • Ohjelmistopalvelujen toimittajat (verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmä, sähköpostijärjestemä)
  • Google (kohdennettu mainonta)
  • Zendesk (asiakaspalvelu-chat)
  • Mailchimp (uutiskirjeet)
  • Klevu (hakutoiminto)
  • Facebook (kohdennettu mainonta)
 • Olemme varmistaneet jokaiselta tietojen käsitteljältä, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja 25.5.2018 voimaan astuvan GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos valitsemamme kumppani säilyttää tietoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme että henkilötietosi ovat suojassa GDPR-asetuksen vaatimalla tavalla.

Tietojen säilytys

 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Noudatamme lakisääteisiä minimisäilytyssaikoja (kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämistä koskee lakisääteinen joko kuuden tai kymmenen vuoden määräaika). Säilytysajat lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana esimerkiksi tarjous annettiin tai sopimus täytettiin.

Evästeiden käyttö

 • Suomen Turvakauppa Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.
 • Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

 • Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot –osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.