Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

 • Suomen Turvakauppa Oy
 • Asessorinkatu 13
 • 20780 Kaarina
 • Y-tunnus 2175235-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Anita Malo
 • 0414352280
 • anita@turvakauppa.com

Rekisterin nimi

 • Suomen Turvakauppa Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Suomen Turvakauppa Oyn alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Suomen Turvakauppa Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Suomen Turvakauppa Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

 • Suomen Turvakauppa Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.
 • Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

 • Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot –osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.